Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 30. august

* okolo 610 Írsko
† okolo 670 Saint-Fiacre-en-Brie pri Meaux, Francúzsko

Patrón záhradníkov, kvetinárov, kováčov medi, výrobcov mreží, nosičov, hrnčiarov, cínarov, tehliarov, notárov; pred kožnými chorobami

Atribúty: lopata, rýľ a ruženec

O sv. Fiakrovi nemáme veľa správ. Narodil sa v Írsku. Stal sa kňazom. Jeho túžbou bolo žiť v samote, a tak odišiel do kraja Nore pri mori. Postupne sa k nemu pridalo viacero nasledovníkov. On sám však túžil po ešte väčšej samote. Preplavil sa do Francúzska. Hľadal samotu, v ktorej by mohol slúžiť jedine Bohu. Biskup v meste Meaux sv. Faro mu dal osamelý príbytok v lese, ktorý on sám zdedil. Bolo to v provincii Brie. Tam sa teda usadil, modlil sa, postil a ťažko pracoval – klčoval les. Postupne si postavil pre seba pustovňu, kaplnku na počesť Panny Márie a neskôr aj príbytok pre návštevníkov. Mnoho ľudí k nemu prichádzalo po radu. Urobil mnoho zázrakov. Kvôli tomu sa stal známym a aj po jeho smrti pokračovali návštevy pútnikov na toto miesto.