Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 21. január

* Rím
† 304 (alebo 258/259 ?) tamtiež

Význam mena: čistá (gr.)

Atribúty: jahňa, dlhé vlasy

Patrónka detí, dievčat, snúbencov, záhradníkov, bojujúcich o svoju čistotu

Sv. Agnesa Rímska

Sv. Agnesa Rímska

O živote sv. Agnesy toho nevieme veľa. Umučená bola začiatkom 4. storočia, počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána. Narodila sa asi okolo roku 290 v Ríme. Podľa nezaručených životopisov sa do nej zamiloval syn rímskeho prefekta Symfronius. Ona ho však odmietla. Jeho láska sa zmenila na nenávisť. Keď sa jeho otec dozvedel, že je kresťanka, dal jej ultimátum – buď sa zriekne Krista a stane sa manželkou jeho syna alebo ju dá odviesť do pohanského chrámu medzi panny-vestálky, alebo do domu hanby. Ona odmietla syna, odmietla vykonať obetu pohanským bohom v chráme medzi vestálkami, a preto ju odviedli do domu nemravností. Tam ju od zneuctenia zachránil anjel. Keď to Symfronius videl, nechcel ju usmrtiť, no bál sa pohanských kňazov, preto ju ani neprepustil na slobodu. Prenechal ju sudcovi Aspasiovi, ktorý ju rozkázal za živa upáliť. Plamene sa však rozdvojili okolo nej a neublížili jej. Vtedy sa mnohí tam rozhodli, že sa stanú kresťanmi. Rozhnevaný sudca kázal katovi, aby jej sťal hlavu. Po dlhom váhaní tak kat urobil. Stalo sa to 21. januára 304. Agnesini rodičia ju pochovali v katakombách, ktoré sa dnes volajú Katakomby sv. Agnesy na Via Nomentana v Ríme. Podľa legendy sa im raz zjavila ich dcéra s baránkom v náručí a oznámila im, že je spasená, v nebi. Na pamiatku tohto videnia sa každý rok v Ríme žehnajú dva baránky, z vlny ktorých sa potom zhotovuje arcibiskupské palium. Nad jej hrobom stojí bazilika. Úcta k sv. Agnese je rozšírená v celej Cirkvi a jej meno sa dostalo aj do Rímskeho kánona – do eucharistickej modlitby počas sv. omše.