Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Pomenovaním „učiteľ Cirkvi“ (lat. doctor ecclesiae) označuje Katolícka cirkev svätcov, ktorí sa osobitným spôsobom pričinili o správny výklad právd viery a sami žili autentický život viery. Každý, kto má tento titul, musí byť už predtým vyhlásený za svätého. Titul učiteľ Cirkvi prideľuje a vyhlasuje slávnostným spôsobom pápež alebo cirkevný koncil.

Za tradičných učiteľov Cirkvi (nazývajú sa aj cirkevní otcovia) sa považujú ôsmi svätci, z toho štyria západní otcovia: AmbrózAugustínHieronymGregor Veľký a štyria východní otcovia: AtanázBazil Veľký, Ján Zlatoústy a Gregor Naziánsky.

K týmto ôsmim tradičným učiteľom Cirkvi patria ďalší v počte 28. Ako prvé ženy – učiteľky Cirkvi boli vyhlásené v roku 1970 Terézia Avilská a Katarína Sienská.

Kompletný zoznam obsahuje 36 mien: