Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 17. september

* okolo 1098 Bermersheim, Porýnie-Falcko, Nemecko
† 17. september 1179 na vrchu sv. Ruperta pri Bingene, Porýnie-Falcko, Nemecko

Význam mena: odvážna v boji (z nem.)

Patrónka prírodovedcov a jazykovedcov

Sv. Hildegarda pri písacom pulte, okolo 1220/1230, Biblioteca Statale, Lucca, Taliansko

Sv. Hildegarda pri písacom pulte, okolo 1220/1230, Biblioteca Statale, Lucca, Taliansko

Sv. Hildegarda bola opátkou (abatišou). Niekedy sa aj nazýva „Sybilou z Porýnia“. Narodila sa v roku 1098 v Bockelheime v Nemecku v šľachtickej rodine. Bola poslednou z desiatich detí. Ako dieťa bola veľmi chorľavá. Jej teta, menom Jutta, sa o ňu starala vo svojej pustovni pri Speyeri. Tam azda Hildegarda pocítila volanie k podobnému životu. Okolo roku 1147 založila konvent (ženský kláštor) pri meste Bingen na vrchu San Ruperto pri rieke Rýn. Druhý kláštor založila oproti za riekou okolo roku 1165. Hoci bola krehká a chorľavá, dožila sa veku 81 rokov. Neustále pracovala, modlila sa a plnila Božie pokyny. Mnoho ľudí ju vyhľadávalo a žiadalo o radu. Medziiným sa kontaktovala aj s vtedajšími panovníkmi, ako s Fridrichom Barbarossom, Filippom d’Alsazia, ale aj so sv. Bernardom. Podnikla mnoho ciest, počas ktorých vizitovala kláštory a poskytovala rady, o ktoré ju žiadali. Bola napr. v Trevíri, v Metz a Kolíne. Neváhala napomenúť aj kňazov a klérus, keď videla neporiadky. Je prvou nemeckou mystičkou. Zložila viacero hymnov a básní. Počas života mala množstvo mystických vízií a zážitkov. Dvadsaťšesť z nich opísala vo svojom slávnom spise Scivias. Okrem toho napísala aj krátky traktát z botaniky, oslavovala Boha za to, akú krásu a účelovosť vložil do rastlín, keď ich stvoril. Zvláštnosťou je, že nikdy nebola formálne kanonizovaná, uctieva sa oddávna ako svätá. V roku 1921 vznikla v Nemecku rehoľa Sestier sv. Hildegardy. Dekrét ekvipolentnej kanonizácie podpísal a za učiteľku Cirkvi ju vyhlásil pápež Benedikt XVI. dňa 7. októbra 2012.