Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. november

* 1193 alebo okolo 1206 Lauingen an der Donau, Bavorsko, Nemecko
† 15. november 1280 Kolín, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko

Patrón teológov, filozofov, prírodovedcov, medicínskych technikov, študentov, baníkov

Tommaso di Modene: Freska, 1352, dominikánsky kláštor San Niccolò, Treviso

Tommaso di Modene: Freska, 1352, dominikánsky kláštor San Niccolò, Treviso

Sv. Albert Veľký patrí medzi najväčších učencov Cirkvi. Študoval na Padovskej univerzite. V roku 1223 vstúpil do rehole dominikánov, ktorú len krátko predtým založil sv. Dominik Guzmán. Neskôr učil v Hildesheime, Freiburgu, Regensburgu a v Štrasburgu. Potom odišiel učiť na Parížsku univerzitu, kde zároveň r. 1245 získal doktorát. Veľmi dôkladne sa vyznal v prírodných vedách, biológii, chémii, fyzike, astronómii, geografii, metafyzike a matematike. Takisto bol veľkým teológom a biblistom. V roku 1248 bol poslaný do Kolína nad Rýnom, kde viedol celú univerzitu. Zorganizoval šúdium a vôbec celý život kolínskej univerzity. V roku 1254 bol zvolený za provinciálneho predstaveného dominikánskej rehole v Teutonii. Často cestoval z kláštora do kláštora a povzbudzoval členov rehole, aby žili svoj život zodpovedne.

Pápež Alexander IV. ho v roku 1260 ustanovil za biskupa Regensburgu. Aj tu pokračoval vo svojej všestrannej činnosti vo všetkej skromnosti a pokore. Ani ako biskup sa nevzdal skromného a pokorného spôsobu života. Zomrel v Kolíne, pochovali ho v kostole sv. Ondreja. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Gregor XV. v roku 1622, za svätého pápež Pius XI. v roku 1931, ktorý mu zároveň udelil titul učiteľ Cirkvi.