Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 27. február

* 951
† okolo 1005 Narek, dnes Yemışlık Köyü pri Vansee v Turecku

Sv. Gregor z Nareku, arménska ikona

Sv. Gregor z Nareku, arménska ikona

Sv. Gregor bol synom arcibiskupa Chosrova Andzevatsiho. Matka mu zomrela ešte v mladom veku. Vzdelanie mu umožnil jeho bratanec Ananiáš, ktorý založil v Nareku školu. Gregor sa potom stal mníchom v kláštore v Nareku. Tam bol vysvätený za kňaza a neskôr zvolený za opáta. Napísal viacero spisov, napr. mystický ku knihe Pieseň piesní a liturgické texty, ktoré sa používajú dodnes.

Gregor zomrel v Nareku a tam ho aj pochovali. Za učiteľa Cirkvi bol vyhlásený 12. apríla 2015 pápežom Františkom. Jeho prínos pre Cirkev spočíva najmä v liturgických textoch arménskej cirkvi.