Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 25. máj

* okolo 673 Monkton pri Wearmouth, Anglicko
† 25. máj 735 Jarrow pri Sunderlande, Anglicko

Patrón študentov

Béda sa narodil neďaleko kláštora sv. Petra a Pavla vo Wearmouth-Jarrow v Anglicku. Keď mal tri roky, poslali ho do kláštora na výchovu k opátovi sv. Benediktovi Biscopovi a Ceolfridovi. Neskôr sa stal mníchom. Keď mal tridsať rokov, bol vysvätený za kňaza. Celý čas trávil v kláštore, venoval sa štúdiu Sv. Písma, písaniu a vyučovaniu. Považuje sa za najučenejšieho človeka svojej doby a človeka, ktorý mal vo svojej dobe najväčší vplyv na anglickú literatúru. Jeho spisy sú naozajstným súhrnom vedomostí tej doby vrátane komentárov k Pentateuchu a rôznym iným knihám Biblie. Písal teologické a vedecké rozpravy, historické práce a životopisy. Jeho najznámejšia práca je HISTORIA ECCLESIASTICA, história anglickej cirkvi a obyvateľov, ktorú ukončil v roku 731. Mapuje dejiny kresťanstva v Anglicku po rok 729 a je základným zdrojom ranej anglickej histórie. Pomenovanie „ctihodný“ mu bolo udelené na koncile v Aachene v r. 853 ako prejav uznania jeho múdrosti a učenosti. Bol poctivým učencom, významným štylistom, „otcom“ anglickej histórie, prvý, ktorý datoval udalosti po Kristovi. V roku 1899 bol vyhlásený za učiteľa Cirkvi. Zomrel v Wearmouth-Jarrow 25. mája 735.