Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 12. január

* 628 (?) Northumbria, Anglicko
† 12. január 690 (?) Wearmouth, Anglicko

Význam mena: ten, ktorý dobrorečí, praje dobro

Benedikt Biscop, vlastným menom Biscop Baducing, sa narodil okolo r. 628. Do r. 653 slúžil ako vojak kráľovi Oswuiovi v Northumbrii. Tam sa pripojil k sv. Wilfridovi a spolu išli na púť do Ríma. Nejaký čas po návrate do Anglicka Baducing sa znova vydal na púť do Ríma, tentoraz s kráľovým synom Alcfrithom. V roku 666 prijal tonzúru od sv. Honoráta v Lérins a zároveň si dal aj mníšske meno Benedikt. Následne podnikol tretiu cestu do Ríma. Vrátil sa v roku 669 spolu s Teodorom z Tarzu, ktorý bol krátko predtým menovaný za arcibiskupa v Canterbury. Teodor vymenoval Benedikta za opáta v kláštore sv. Petra a Pavla v Canterbury (dnešný kláštor sv. Augustína). Pri svojej štvrtej ceste do Ríma sa stretol s pápežom Agatom, ktorému podal správu o fungovaní anglickej Cirkvi. Uistil ho o oddanosti pápežovi a pravovernosti anglického ľudu. Na spiatočnej ceste do Anglicka sa k nemu pripojil Ján, opát kláštora sv. Martina v Ríme, ktorý potom v Británii spolu s Benediktom učil mníchov rímskemu písmu. Z Ríma doniesol Benedikt Biscop mnohé cenné dokumenty pre knižnice vo Wearmouth a Jarrow, ktoré on sám založil v roku 682. Zomrel okolo r. 689-690. V roku 980 boli jeho pozostatky prevezené z Wearmouth do Thorney.