Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 6. január

* 9. august 1845 Mont-Saint-Grégoire pri Iberville, Kanada
† 6. január 1937

Význam mena: mužný, odvážny, pevný (gr.)

Sv. Andrej Bessette

Sv. Andrej Bessette

Príbeh, ktorý sa nám veľmi páči: Chlapec, ktorý pochádza z rodiny poznačenej biedou a musí sa pretĺkať, aby mohol vyrastať, ale predovšetkým, aby dokázal prežiť. Presvedčený o ochrane svojho anjela sa tvrdošijne podujíma nasledovať cestu, ktorú hľadá, pričom svoje srdce otvára každému, kto sa k nemu priblíži. Chlapec, ktorý je nakoniec uznaný a vyhlásený za svätca. Svätca, ktorý obohacoval život tých, čo k nemu pristúpili bližšie.

Tentoraz však nejde ani o nejaký román, ani o nejaký výmysel z filmu. Práve naopak, ide o skutočný príbeh človeka zo súčasnosti s jednoduchým a úžasným životom, človeka, ktorý sa stal priateľom miliónov ľudí bez toho, aby si niekedy privlastňoval právo na čo i len najmenšiu moc alebo zásluhu. A práve vďaka jeho dôvere v niekoho väčšieho a mocnejšieho než on sám, mohol poskytnúť úľavu tým, ktorí ho navštívili. Často poskytoval úľavu ich telám, ale zakaždým ich srdciam. Miloval a pobádal k láske. Privádzal k Bohu tých, ktorí dokázali prijať do svojho života jeho veľkého priateľa, svätého Jozefa. Príbeh svätca dnešných čias, ktorý vstúpil do našej histórie a zostáva v nej nezmazateľne prítomný a živý.

Alfréd Bessette sa narodil v Saint-Grégoire na juhu Montrealu (Kanada). Pracoval v Saint-Grégoire a neskôr, ako mnohí mladí tej doby, emigroval do Spojených štátov, aby sa podieľal na priemyselnom rozvoji Nového Anglicka. Mnohí jeho krajania prijali túto krajinu za svoju novú domovinu a stali sa americkými Francúzmi, pričom si ponechali francúzske priezvisko a časť svojej kultúry.

„Posielam vám svätca…“

Mladý Alfréd sa vrátil späť do svojej krajiny. Obrátil sa na toho, voči ktorému mal absolútnu dôveru, a ktorý predstavoval pre neho spôsob sebadarovania, po ktorom túžil: farár André Provencal. Tento kňaz si jedného dňa povedal: „Viem, kam ho pošlem.“ A tak napísal rehoľníkom Kongregácie svätého Kríža, ktorí vyučovali deti z Côte-des-Neiges oproti Monte Royal hovoriac: „Posielam vám svätca…”

Plachý a negramotný mladík vidí, že sa pred ním otvára cesta, po ktorej túžil a nemôže tomu uveriť: Má sa stať rehoľníkom! Bez toho, aby vedel ako bude slúžiť Bohu, ktorý napĺňal jeho život už od detstva, odovzdáva sa mu a robí tak predovšetkým cez svätého Jozefa, jeho priateľa i odvekého dôverníka a stáva sa z neho brat Andrej.

Ak sa aj začiatky zdajú iba akési banálne, podobné životu mnohých mladých, to, čo nasleduje je jedinečné a výnimočné. V severoamerickej histórii bolo iba zriedkakedy vidieť taký neobyčajný spôsob života, a to až do takej miery, že mnohé veci sa v priebehu rozvoja jedného života, jednej povesti osoby, jedného oratória zdajú takmer neuveriteľné. V priebehu svojho života a vďaka pútnikom, ktorých prijímal, získal brat Andrej povesť divotvorcu, ktorá nemala obdoby.

Útly a chorobou zasiahnutý rehoľný brat zomiera 6. januára 1937 vo veku 91 rokov. Tisíce ľudí sa mu prišli poďakovať za jeho prítomnosť v ich živote. A tisícom ďalších zostáva od toho dňa verný. Nikdy neprestáva hovoriť tým, ktorí ho vzývajú: „Proste sv. Jozefa.”

Prevzaté z časopisu Liturgia 1/2011; preklad z taliančiny: Michal Giertli