Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22. apríl

1. storočie

Sv. Apelles patrí k ľuďom, ktorých sv. apoštol Pavol pozdravuje v závere svojho listu Rimanom. Vyjadruje sa o ňom ako o „osvedčenom v Kristovi“ (Rim 16,10). Podľa Pseudo-Hypolita sa Apelles stal prvým biskupom mesta Smyrna. V Rímskom martyrológiu sa spomína spolu so sv. Luciusom, ktorý bol podľa Pseudo-Hypolita učeníkom Kristovým a biskupom v meste Laodicea. Popri nich sa uvádza aj sv. Klement, biskup mesta Sardy; o všetkých troch sa hovorí aj ako o mučeníkoch.