Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 24. január

† 250 ?

Význam mena: bohatý muž (lat.)

Patrón proti chorobám kostí

Socha sv. Babylasa v katedrále v Pamplone (Španielsko)

Socha sv. Babylasa v katedrále v Pamplone (Španielsko)

Babylas bol asi od roku 238 biskupom mesta Antiochia (dnes Antakya, južné Turecko). Nemáme o ňom veľa správ. Biskup Leontius, ktorý bol biskupom Antiochie o sto rokov neskôr, uvádza z jeho života udalosť, keď Babylas zabránil cisárovi Filipovi I. Arabovi s manželkou vstúpiť do chrámu. Filip totiž zabil svojho predchodcu Gordiána III. Babylas ho žiadal, aby najskôr robil pokánie za tento čin. Reakcia cisára sa nespomína.

Biskup Babylas zomrel ako mučeník okolo r. 250 počas prenasledovania za cisára Trajána Décia. Historik Euzébius tvrdí, že to bolo vo väzení počas čakania na popravu. Sv. Ján Chryzostom zase hovorí, že ho sťali.  V niektorých spisoch sa uvádza, že spolu so sv. Babylasom boli umučené aj tri deti: Barbadus (12 r.), Apolónius (9 r.) a Urban (7 r.). V sýrskej pravoslávnej cirkvi si uctievajú aj ich matku Christodulu.

Babylas bol pochovaný blízko pohanského chrámu boha Apolla. Roku 352 nechal cisár Konštantín Gallus na mieste pohanského chrámu postaviť kresťanský, kam potom preniesli aj pozostatky sv. Babylasa. Gallov brat Julián Odpadlík, ktorý sa stal cisárom po ňom, nechal pozostatky z chrámu odniesť a miesto „očistiť“ – znova zasvätiť pohanskému bohu Apollovi. Chrám v roku 362 vyhorel. Relikvie sv. Babylasa sa ocitali na rôznych miestach. Sv. Ján Chryzostom vyhlásil sv. Babylasa na mieste jeho hrobu za hlavného patróna Antiochie.