Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 24. august

* začiatok 1. stor. Kána Galilejská, Izrael
† okolo 51 (?) Arménsko (?)

Význam mena: syn Tolomaia; syn vyorávača brázd, syn silného muža (aram.)

Atribúty: nôž, kniha, stiahnutá koža

O sv. Bartolomejovi vieme s istotou povedať len to, čo sa o ňom píše v Novom zákone – v evanjeliách a Skutkoch apoštolov. Patril medzi Dvanástich apoštolov. Jeho meno znamená „syn Tolomaia“. Všeobecne sa pokladá za Natanaela, ktorý sa spomína v Jánovom evanjeliu a o ktorom sa hovorí, že je z Kány Galilejskej. Ježiš o ňom povedal: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti“. Prekvapený Natanael sa opýtal Ježiša: „Odkiaľ ma poznáš?“ A Ježiš odpovedal: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“ Bartolomej odpovedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“ Na to Ježiš odpovedal: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“ Neskôr sa to potvrdilo. Ježiš pokračoval: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené neho a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“ Bartolomej s ostatnými apoštolmi zažil zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.

Rímske martyrológium uvádza, že Bartolomej pôsobil v Indii, Mezopotámii, Perzii, Egypte a v Arménsku, kde ho stiahli z kože a sťali za kráľa Astyagesa v Derbende na západnom pobreží Kaspického mora. Zobrazuje sa väčšinou so zahnutým nožom – nástrojom umučenia a s knihou evanjelia. Existuje evanjelium, ktoré nesie jeho meno, považuje sa však za apokryfné.