Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. jún

* 1010 Hildesheim (?), Nemecko
† 1106 (?) Meißen, Sasko, Nemecko

Atribút: ryba s kľúčom od kostola

Patrón rybárov, tkáčov

Benno sa narodil pravdepodobne v Hildesheime v Nemecku, vychovávaný bol v opátstve sv. Michala. Najskôr bol kanonikom v Gozlare v Hanoveri, potom kaplánom na dvore cisára Henricha III. a od roku 1066 biskupom v Meißene. Henrich IV., ktorý nastúpil po svojom otcovi, sa snažil dostať Cirkev pod štátnu moc a jedným z jeho plánov bolo urobiť biskupov závislých na panovníkovi. On, nie pápež, dával každému novému biskupovi prsteň, ktorý mal symbolizovať ženícha Cirkvi. Pápež Gregor VII. odmietol tieto praktiky a začal tým dlhotrvajúci boj známy ako „Investiture contest“, ktorý sa rozšíril po celej Európe. Rozhodovalo sa o tom, kto má právomoc uviesť do úradu nového biskupa. Sv. Benno sa postavil na stranu pápeža Gregora VII. proti Henrichovi IV., za čo bol rok vo väzení. Pápež Gregor VII. vyhlásil, že panovník, ktorý odmieta podriadiť sa Cirkvi, nemá právo prijať Eucharistiu. Mnohí biskupi nedodržovali toto nariadenie, ale traduje sa historka, že keď zavítal Henrich IV. do Meißenu a chcel vstúpiť do katedrály, sv. Benno katedrálu zamkol a kľúč hodil do rieky Labe. Keď nahnevaný panovník odišiel, Benno musel rozmýšľať, ako katedrálu znovu otvoriť. Nakoniec nahovoril rybára, aby hodil sieť na miesto, kde zahodil kľúč. Hovorí sa, že keď rybár vytiahol sieť, jedna ryba mala zavesený kľúč na plutve. Preto sa sv. Benno často objavuje na obrazoch s rybou a kľúčom. Svoje posledné roky strávil ako misionár vo Wends. Kanonizovaný bol v roku 1523.