Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

spomienka na sv. Bertu sa v súčasnom Rímskom martyrológiu z roku 2004 nenachádza

Svätá

Sviatok: 15.máj

7-8.stor.

Berta bola príbuzná vojvodu z Lorraine a vlastnila veľký majetok na Rýne. Vydala sa za pohana. Keď ho zabili v boji, naplno sa začala venovať výchove svojho syn Ruperta v duchu viery. Založila niekoľko hospicov pre chudobných a po návšteve Ríma sa vzdala všetkých majetkov. Stala sa pustovníčkou pri Bingene (Rupertsberg) v Nemecku. Rupert zomrel ako 20-ročný. Posledných 25 rokov života dožila Berta dožila ako pustovníčka.