Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 25. január

† 380

Sv. Bretannion bol biskupom v meste Tomis (dnes Constanta) v Rumunsku pri Čiernom mori. Cisár Valens ho poslal do vyhnanstva kvôli tomu, že kritizoval arianizmus. Ľudia v Tomis však prinútili cisára, aby mu povolil vrátiť sa späť na svoje biskupstvo.