Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 30. máj

* 24. jún 1201 (?) kláštor Valparaíso pri Zamore v Španielsku
† 30. máj 1252 Sevilla, Španielsko

Portrét: Ferdinand III.

Portrét: Ferdinand III.

Sv. Ferdinand bol synom Alfonza IX., kráľa Leonu, a Berengárie, dcéry Alfonza III., kráľa Kastílska (Španielsko). Ako osemnásťročný bol korunovaný za kráľa Kastílska. Spočiatku mu radila a asistovala pri vládnutí jeho matka. Ferdinand sa oženil s princeznou Beatrice, dcérou Filipa zo Suabia, kráľom Nemecka. Spolu mali sedem synov a tri dcéry. Jeho otec (kráľ Léonu) sa však obrátil proti nemu a snažil sa zvrhnúť jeho vládu. Obaja sa neskôr zmierili a spolu úspešne bojovali proti Maurom. V roku 1225 Ferdinand zadržal nápor islamských okupantov. Modlil sa a postil sa, aby sa tak pripravil na vojnu, neobyčajne oddaný Panne Márii. Medzi 1234-36 Ferdinand oslobodil mesto Cordoba spod nadvlády Maurov. Kráľovná Beatrice zomrela v roku 1236 a on krátko nato ovládol aj Sevillu. V Burgos založil katedrálu a v Salamance univerzitu. Po smrti Beatrice sa znovu oženil s Joanou z Ponthieu. Zomrel 30. mája po dlhotrvajúcej chorobe a pochovali ho podľa zvykov tretieho rádu františkánov. Jeho pozostatky sú uložené v katedrále v Seville. V roku 1671 ho svätorečil pápež Klement X.

Ferdinand bol skvelým panovníkom a mužom hlbokej viery. Počas svojej vlády zakladal nemocnice, biskupstvá, kláštory, kostoly a katedrály. Taktiež zostavil a zreformoval zbierku zákonov, ktoré sa používali až do modernej éry. Prestaval katedrálu v Burgos a v Seville zmenil mešitu na katedrálu. Bol spravodlivým panovníkom, snažil sa odpúšťať bývalým delikventom.