Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 7. máj

* okolo 65 Rím
† 95 (?) ostrov Pandataria, dnes Ventotene pri Neapole, Taliansko

Sv. Flavia Domitilla bola dcérou rímskeho senátora a vojenského veliteľa Quinta Petellia Rufa a jeho manželky Flavie Domitilly. Bola vnučkou cisára Vespaziána a neterou cisára Domiciána. Vydala sa za konzula Tita Flavia Clemensa, s ktorým mala sedem detí.

Okolo roku 85 začala mať cisárska pokladnica suchoty, a tak cisár Domicián zabaviť majetok Židov a tých, ktorí žili podobne ako Židia, teda kresťanov. Tak nastalo prenasledovanie kresťanov. Buď ich zabili alebo poslali do vyhnanstva. Ešte začiatkom roka 95 úradoval Flaviin muž ako obyčajne. V máji toho roku ho cisár obvinil z bezbožnosti a dal ho zabiť. Flaviu Domitillu poslal do vyhnanstva na ostrov Pandataria (dnes Ventotene), kde ju tiež umučili spolu s Eufrosynou a Teodorou, jej spoločníčkami. Domitilla aj s mužom totiž pomáhali kresťanom. Flavia Domitilla poskytla kresťanom svoj pozemok, ktorý mala na Via Ardeatina. Na tomto mieste neskôr vznikol cintorín, ktorý dodnes nesie jej meno – Katakomby sv. Domitilly.