Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 7. máj

† okolo 300

Flavius, biskup, jeho bratia Augustín a Augustus a ďalší 4 spoločníci, mučeníci v Nikomédii v Bithýnii (dnes Izmit v severozápadnom Turecku).