Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 5. apríl

* Akvileja, Taliansko
† okolo 305 Solún, Grécko

Význam mena: mierna, pokojná (gr.)

Patrónka pred bleskami a ohňom

Sv. Irena sa narodila v Akvileji v Taliansku. Mala dve sestry – Agape a Chioniu. Pochádzali z pohanskej rodiny. Spoznali sa však s kresťanskou mládežou, zaobstarali si Bibliu a vzdelávali sa vo viere. Počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána a Maximiána ich chytili a žiadali, aby sa zriekli svojej viery. No oni odmietli. Nato ich odvliekli do Solúna, kde ich odsúdili na smrť upálením. Rozsudok bezodkladne aj vykonali. O tomto procese sa zachoval aj dokument. Podľa legendy Irenu sudca ešte predtým nariadil zavliecť do nevestinca. No keď ani to nepomohlo, potom ju dal upáliť.