Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 5. apríl

* Akvileja, Taliansko
† okolo 305 Solún, Grécko

Význam mena: mierna, pokojná (gr.)

Patrónka pred bleskami a ohňom

Sv. Irena sa narodila v Akvileji v Taliansku. Mala dve sestry – Agapé a Chioné. Pochádzali z pohanskej rodiny. Spoznali sa však s kresťanskou mládežou, zaobstarali si Bibliu a vzdelávali sa vo viere. Keď sa rozchýrila zvesť o prenasledovaní kresťanov, utiekli do hôr s kresťanskými dokumentmi a spismi, ktoré tam skryli. Potom sa vrátili do Solúna. Netrvalo dlho a dostali sa pred miestodržiteľov súd. Obžalovali ich, že nechceli jesť z pokrmov obetovaných bohom. Keď ich miestodržiteľ nevedel priviesť k zapretiu viery, odsúdil ich na smrť upálením. Najprv, azda 1. alebo 2. apríla, takto umučili Agapé a Chioné, kým najmladšia Irena skonala v plameňoch o niekoľko dní neskôr. Podľa legendy Irenu sudca ešte predtým nariadil zavliecť do nevestinca. O tomto procese sa zachoval aj dokument z roku 304.

Po skončení prenasledovaní postavili v Solúne na počesť troch umučených sestier baziliku. Ich sviatok sa slávil v rozličných východných cirkvách v rozličných dňoch od 1. do 6. apríla.