Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 9. apríl

* ?

† 1075,  Briviesce

Patrónka: nad mestami Toledo a Burgos, často vzývaná proti krvácaniu a manželskej neplodnosti

Atribút: ruža v zástere

Bola dcérou krutého kráľa Kana, panovníka moslimských Maurov. Jeho sídlo bolo v španielskom meste Toledo. Vychovávaná bola ako moslimka, ale na rozdiel od otca mala súcitné a milosrdné srdce. Vídala kresťanských zajatcov, na ktorých sa otec dopustil hrozného bezprávia a keď počula ich nárek cítila obrovskú bolesť duše. Tajne ich chodila navštevovať, nosila im do väzenia jedlo a svojou láskou sa snažila zmierniť ich bolesti. Pre toto, vo svojej podstate kresťanské konanie, dostalo sa jej od Boha nejednej milosti.

Stále viac milovala zajatcov, od ktorých sa dozvedala v pravde o Kristovi a čoraz viac pociťovala volanie k viere prenasledovaných. Do jej života vstúpila choroba. Ochorela na krvotok a na radu lekárov, keď sa choroba neustále horšila, prosila opakovane otca, aby jej dovolil odísť k jazeru sv. Vincenta pri meste Tarragón, kde bola liečivá voda. Otec sa zdráhal preto, že krajina patrila kresťanskému kráľovi Ferdinandovi a odmietal sa dcéry vzdať na dlhý čas. Nakoniec však získal Ferdinandov súhlas, ktorý mu zaručil bezpečnosť a princeznú Kasildu s príslušným sprievodcom pustil na liečenie.

U jazera sv. Vincenta bola na pokyn kráľa Ferdinanda láskavo uvítaná. S Božou pomocou sa tam dokonale uzdravila a šťastná v kresťanskom svete, chcela i kresťansky žiť. Prijala sviatosť krstu a vedomá si toho, čo by ju čakalo v rodinnom dome, že by bola donútená k manželstvu s moslimom a jej viera by sa dostala do ohrozenia, rozhodla sa, že sa už nevráti k svojmu otcovi. Svoje služobníctvo poslala späť do Toleda samé a zriekla sa všetkého dedičstva.

V obci Briviesce, na mieste, kde bola uzdravená si postavila skromný príbytok, pustovňu s kaplnkou. Tam trávila život ako panna a pustovníčka ďakujúc Bohu, že ju priviedol na cestu spásy a preukazovala milosrdné skutky druhým. Jej snahou bolo pokračovať v poskytovaní pomoci kresťanským zajatcom. Údajne sa dožíva až 100 rokov. Po jej smrti sa veľmi skoro začala šíriť k nej úcta, nad jej hrobom bol postavený k jej cti kostol.