Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 24. marec

* okolo 1331 Švédsko
† 24. marec 1381 Vadstena, Švédsko

Význam mena: čistá (gr.)

Patrónka pri ťažkostiach tehotenstiev, pri povodniach

Sv. Katarína Švédska bola dcérou svätej Brigity Švédskej. Narodila sa okolo roku 1331. Bola vydatá a spolu so svojim manželom Edgarom, šľachticom, sa rozhodli žiť v zdržanlivosti – ako brat a sestra. Katarína roku 1348 odišla do Ríma za svojou matkou, ktorá tam bola od smrti svojho manžela. Krátko po odchode Kataríny zomrel aj jej manžel Edgar. Nasledujúcich dvadsaťpäť rokov strávila Katarína so svojou matkou Brigitou v Ríme, odkiaľ podnikli viaceré púte, vrátane Jeruzalema. Keď neboli na žiadnej púti, trávili dni v modlitbe, rozjímaní, vyučovali deti náboženstvo a starali sa o chorých. Katarína však bola takmer neustále v pozornosti roztopašných mladých mužov, ktorí ju chceli zviesť. Vždy sa jej podarilo nejako uniknúť. Jej matka, sv. Brigita zomrela podľa tradície 23. júla 1373. O rok nato sa Katarína odobrala z Ríma do rodného Švédska. Zobrala so sebou aj pozostatky svojej matky. Namiesto nej sa stala predstavenou rehole Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorú založila sama Brigita vo Vadstene na pobreží jazera Vättern v južnom Švédsku. Katarína zomrela v povesti svätosti 24. marca 1381.