Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 3. jún

* 474 Lyon, Francúzsko
† 3. jún 544 Tours, Francúzsko

Význam mena: slávna bojovníčka (zast.nem.)

Patrónka manželiek, neviest, vdov, rodičov, adoptovaných detí, chromých; notárov, francúzskych armádnych letcov; pred horúčkou, náhlou smrťou

Klotilda sa narodila okolo roku 474 ako dcéra burgundského kráľa Chilpericha II. Vydala sa za kráľa Chlodovika I. Spolu založili dynastiu Merovejovcov, ktorá vládla vo Franskej ríši vyše 200 rokov. Zosobášili sa asi roku r. 492 alebo 493. Vďaka Klotilde sa pôvodne pohanský kráľ Chlodovik neskôr obrátil na kresťanstvo. Keď zomrel, Klotidla sa utiahla do Tours. Jej synovia boli veľmi rozhádaní. Ona sa za nich neprestajne modlila najmä k sv. Martinovi, patrónovi mesta Tours. V tomto meste aj zomrela. Pochovali ju v Sainte-Genevieve v Paríži, v kostole, ktorý dali postaviť spolu so svojím manželom. Často je vyobrazovaná v modlitbe ako prosí za svojich synov.