Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

(Lasrean)

Svätý

Sviatok: 18. apríl

6.-7.storočie

Sv. Laserián sa niekedy zvykne nazývať aj Molasius. Bol bratom sv. Gobana. Narodil sa v Írsku a v Škótsku sa stal mníchom. Odišiel do Ríma, kde ho pápež sv. Gregor Veľký vysvätil za kňaza. Keď sa vrátil do Írska, snažil sa o obnovu maliarskeho sakrálneho umenia podľa rímskeho vzoru. Neskôr podnikol znovu cestu do Ríma k pápežovi Honóriovi I. Ten ho menoval za biskupa a pápežského legáta v Írsku. V roku 637 sa Laserián stal opátom v Leighlin namiesto svojho brata sv. Gobana. Zomrel roku 638 alebo 639.