Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

panna, spoluzakladateľka Kongregácie služobníc svätej Margaréty Márie a chudobných

Svätá

Sviatok: 24. jún

* 27. apríl 1878 Zapopan, Jalisco, Mexiko
† 24. jún 1963 Guadalajara, Mexiko

Sv. Mária

Sv. Mária Guadalupe

Mária Guadalupe García Zavala sa narodila v Zapopane v štáte Jalisco v Mexiku. Jej rodičia sa volali Fortino García a Rifugio Zavala. Lupita, ako ju volali, mala povesť veľmi peknej a sympatickej dievčiny, bola jednoduchá a jemných spôsobov. K všetkým bola milá, stále ochotná poslúžiť. Zasnúbila sa s Gustávom Arreolom a mala sa s ním čoskoro zosobášiť. Vo svojich dvadsiatich troch rokoch však pocítila Pánovo volanie zasvätiť sa rehoľnému životu so zvláštnym zreteľom pre chudobných a chorých.

So svojím rozpoložením sa zverila svojmu duchovnému vodcovi, pátrovi Cypriánovi Iñiguez, ktorý jej kedysi povedal, že tiež túži založiť rehoľnú kongregáciu na pomoc chorým v nemocnici. On sám ju vyzval, aby sa začala venovať tejto práci. Tak sa stalo, že nakoniec spolu založili rehoľnú Kongregáciu služobníc svätej Margaréty Márie a chudobných.

Matka Lupita bola zvolená za generálnu predstavenú kongregácie a túto službu vykonávala celý svoj život. Hoci pochádzala zo zámožnej rodiny, s radosťou dokázala prijať mimoriadne skromný spôsob života. Sestry kongregácie učila milovať chudobu, aby sa tak mohli lepšie venovať chorým. Nemocnica prechádzala v tom čase ťažkými ekonomickými problémami, a preto Matka Lupita dokonca požiadala svojho duchovného vodcu o dovolenie žobrať na uliciach. Keď dostala súhlas, niekoľko rokov tak koná spolu so svojimi spolusestrami, až pokiaľ sa nevyriešia tieto problémy so zabezpečením chorých.

Usnula v Pánovi 24. júna 1963 v Guadalajare, Jalisco, v Mexiku vo veku 85 rokov. Už odvtedy sa teší povesti svätosti. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. dňa 25. apríla 2004. Dňa 12. mája 2013 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne ju pápež František počas obradu kanonizácie zapísal do zoznamu svätých a stanovil, aby bola uctievaná v celej Cirkvi.

Preklad z taliančiny: ThLic. Marek Haratim

Prevzaté z: Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu 3/2013