Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 14. august

* 7. január 1894 Zduńska Wola Poľsko
† 14. august 1941 Auschwitz, dnes Oświęcim, Poľsko

Sv. Maximilián Kolbe

Sv. Maximilián Kolbe

Sv. Maximilián Kolbe sa narodil v Zduńskej Woli pri meste Lódz v Poľsku. Vstúpil do rehole františkánov. V reholi vážne ochorel, dostal turbekulózu. Vyliečil sa, ale po celý život zostal krehkým na tele. Ešte pred kňazskou vysviackou založil Hnutie Nepoškvrnenej. Potom, čo dosiahol doktorát z teológie, začal sa venovať šíreniu hnutia cez časopis Rytier Nepoškvrnenej. Zanedlho sa vyformovala 800-členná komunita mužov. Bola najväčšou mužskou komunitou na svete.

Maximilián odišiel do Japonska, kde založil podobnú komunitu. Neskôr prešiel do Indie, kde tiež šíril úctu k Nepoškvrnenej. V roku 1936 sa vrátil domov do Poľska. Počas nacistickej okupácie v r. 1939 bol uväznený. Za nejaký čas ho prepustili. V roku 1941 ho však zajali opäť a deportovali do koncentračného tábora v Osvienčime. 31. júla 1941 ušiel z koncentračného tábora väzeň. Aby odstrašili ostatných väzňov od úteku, vybrali desať mužov, ktorí mali byť usmrtení. Maximilián Kolbe sa obetoval za jedného z nich, za mladého muža, ktorého doma čakala žena a deti. Maximilián musel dva týždne trpieť bez stravy a bez vody v tmavej cele bez akejkoľvek starostlivosti. Žil najdlhšie zo všetkých odsúdených. Povzbudzoval ich a snažil sa, aby neumierali v beznádeji. Nakoniec mu dali smrtiacu injekciu. Kanonizoval ho pápež Ján Pavol II. v roku 1981.