Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22. jún

† 414 Remesiána, dnes Bela Palanka pri meste Niš, Srbsko

Sv. Nicetas bol blízkym priateľom Pavlína z Noly. Bol biskupom v Remesiáne v Dácii (dnešné Rumunsko a Srbsko). Bol známym vďaka svojim úspešným misijným aktivitám, zvlášť medzi Bessmi, ktorých spomína sv. Pavlín vo svojich dielach. Nicetas napísal niekoľko pojednaní o viere, vyznaní viery, o Najsv. Trojici a liturgické spevy. Niektorí scholastici tvrdia, že je autorom hymnu Te Deum. Všeobecne vieme o ňom veľmi málo. Spomína sa, že aspoň dvakrát šiel z krajiny, ktorú Pavlín nazýval divokým krajom snehu a ľadu, aby navštívil svojho priateľa v Nole v Campanii. Sv. Hieronym rozpráva veľmi uznanlivo o jeho práci medzi ľuďmi v Dácii, ale o jeho misionárskych cestách, o povýšení na biskupa a takisto aj o jeho smrti nevieme nič. Sviatok má 22. júna.