Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 1. január

* okolo 962 Auvergne, Francúzsko
† 1. január 1049 Souvigny, Allier, Francúzsko

Patrón proti žltačke

Sv. Odilo sa narodil v šľachtickej rodine okolo roku 962 v Auvergne vo Francúzsku. Okolo roku 990 vstúpil do benediktínskeho kláštora v Cluny. Asi v roku 994 sa stal tam opátom. Žil veľmi prísnym a asketickým životom. Neváhal dať aj posledné peniaze kláštora, aby pomohol biednym a chudobným, hlavne počas hladu, ktorý sa šíril v roku 1006. Počas jeho pôsobenia ako opáta stále viac a viac kláštorov sa napájalo na ducha mníšskeho života, ktorý vládol v opátstve v Cluny. Spolu s opátom Richardom zo Saint-Vanne sa zasadil, aby sa vo Francúzsku prijalo „Božie prímerie“ a pravidlo, podľa ktorého sa kostol považoval za miesto útočišťa pre človeka. Z teológie sa zvlášť venoval tajomstvu Vtelenia a Panne Márii. Zaviedol každoročnú spomienku na všetkých zosnulých veriacich. Mal aj zážitky extázy. Posledných päť rokov svojho života bol chorý, no aj napriek tomu pracoval. Zomrel 1. januára r. 1049 počas vizitácie v kláštore v Souvigny. Opátom bol viac ako päťdesiat rokov. Fulbert zo Chartres ho nazval Archanjelom mníchov.