Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

vlastným menom Anton Michal Ghislieri

Svätý

Sviatok: 30. apríl

* 17. január 1504 Bosco Marengo, Taliansko
† 1. máj 1572 Rím, Taliansko

Pontifikát: 1566 – 1572

Význam mena: zbožný, nábožný (lat.)

Atribúty: biela reverenda, ruženec, misál

El Greco: Sv. Pius V., okolo 1600

El Greco: Sv. Pius V., okolo 1600

Sv. Pius V. bol pápežom v rokoch 1566-1572. Narodil sa roku 1504 na území dnešného severného Talianska v mestečku Bosco (kraj Piemont). Vlastným menom sa volal Antonio Michele Ghislieri. Jeho rodičia boli šľachticmi. Už ako 14-ročný vstúpil k dominikánom. Študoval v Bologni. Za kňaza bol vysvätený v roku 1528. Biskupom sa stal roku 1556, za kardinála a generálneho inkvizítora bol menovaný roku 1557. Za pápeža bol zvolený 7. januára 1566. S jeho menom je nerozlučne spojený Tridentský koncil, ktorý znamenal rozsiahle zmeny a obnovu v Cirkvi. Reformoval pápežské úrady a kongregácie. V roku 1566 vydal katechizmus, v roku 1568 kňazský breviár a v roku 1570 vydal Rímsky misál, ktorý platil až do roku 1969. Sám viedol prísny asketický život, zároveň však bol prísnym aj voči kláštorom a duchovenstvu. Od všetkých vyžadoval vernosť a snažil sa o čistotu viery. Kardinálov starostlivo vyberal, aby viedli príkladný život. Podarilo sa mu spojiť kresťanský svet v námornej bitke proti Turkom pri Lepante v roku 1571, kde Turci utrpeli zdrvujúcu porážku, čo otriaslo ich vládou v Stredomorí. Pápež sa počas tejto bitky spolu s rímskym ľudom modlil za ochranu a víťazstvo v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Ako pamiatku na túto udalosť a poďakovanie zaviedol spomienku Panny Márie Ružencovej. Pápež však nebol úspešný na poli diplomacie, zmrazil vzťahy so Španielskom a Rakúskom, takisto s Anglickom, kde nato nastalo krvavé prenasledovanie katolíkov, keďže exkomunikoval Alžbetu I. Zomrel 1. mája 1572. Pochovali ho v bazilike Santa Maria Maggiore. Za svätého bol vyhlásený v roku 1712. Uzatvára epochu „svätých pápežov“. Po ňom bol za svätého vyhlásený až Pius X. a za blahoslaveného Pius IX. (obaja v 20. storočí). Od čias sv. Pia V. používajú pápeži bielu reverendu, keďže on sám bol pôvodne dominikán a so svojim bielym habitom sa nerozlúčil ani pri svojom zvolení za pápeža.