Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 2. december

* Frosinone, Taliansko
† 537 ostrov Ponza (alebo Palmarola), Taliansko

Pontifikát: 536 – 537

Význam mena: obyvateľ lesov (z lat.)

Atribút: odev pútnika, chlieb na tanieri

Silverius, syn Hormizda, pochádzal z Frosinone v Kampánii (južné Taliansko). Bol diakonom rímskej Cirkvi. Po náhlej smrti pápeža Agapeta I., ho 1. júna 536 zvolili na žiadosť gótskeho kráľa Teodata za pápeža. Nadiktovaná voľba sa nijako nepáčila rímskemu kňazstvu. Skromná, prívetivá povaha a svätý život pápeža Silveria si však v krátkom čase získali srdcia aj tých, ktorí počas voľby boli proti nemu. V osobe Silveria nastúpil na pápežský stolec prvý benediktínsky mních, a to ešte za života sv. Benedikta, zakladateľa rádu.

No Teodora, manželka cisára Justiána I., sa miešala do cirkevných záležitostí a plánovala dosadiť na pápežský stolec diakona Vigilia. Preto začala boj proti pápežovi Silveriovi . Poslala mu list, v ktorom žiadala, aby patriarchu Antima, bludára, znovu dosadil za biskupa, čo však Silverius odmietol. Cisárovná sa rozhodla pomstiť sa mu. Po falošných obvineniach ho zosadili z pápežského stolca, a za jeho nástupcu určili Vigilia. Rímsky ľud plakal za svojím dobrým pápežom. Silveria deportovali do Patary v Lýcii na pobreží Malej Ázie. Pravoverný patarský biskup úctivo prijal pápeža ako Kristovho námestníka a hneď sa vybral do Carihradu brániť pápeža u cisára Justiniána. Cisár nevedel, aké úklady nastrojila cisárovná proti pápežovi. Keď sa o nich dozvedel, zhrozil sa a nariadil, aby pápeža bez prieťahov odviezli späť do Ríma, nech sa vec vyšetrí, a keď ho uznajú za nevinného, nech zaujme svoj stolec. Zlostná cisárovná však zmarila tento cisárov rozkaz. Napísala Vigiliovi a Belisarovi, aby pápeža na ceste tajne chytili a tak mu prekazili zaujať pápežský stolec. Vigilius po dohovore s Belisarom dal pápeža svojimi ľuďmi chytiť a odviezť na malý ostrov Palmarola v Tyrrhenskom mori. Tam žil vo veľkej biede a nedostatku ako vyhnanec.

Dňa 11. novembra 537 sa zriekol pápežskej hodnosti, aby urobil koniec rozkolu v Cirkvi (lebo boli dvaja pápeži). 2. decembra 537 zomrel. Niektorí cirkevní spisovatelia hovoria, že ho pomstivá cisárovná Teodora dala zavraždiť, iní tvrdia, že zomrel od núdze a hladu. Jeho telesné pozostatky nepreniesli do Ríma, ako pozostatky iných pápežov, ktorí zomreli vo vyhnanstve, ale zostali na ostrove. Na jeho hrobe sa stalo mnoho zázrakov, preto ho hneď po jeho smrti uctievali ako svätého.