Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 23. september

* 15. október Valencia, Španielsko
† 23. september 1936 Benicalap, dnes mestská časť Valencie, Španielsko

Blahoslavená Sofia Ximénez (čítaj chiménez) sa narodila vo Valencii v Španielsku 15. októbra 1876. K prvému sv. prijímaniu a k sviatosti birmovania pristúpila v Kolégiu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho u sestier karmelitánok. V roku 1905 sa vydala za Carla del Río Díez de Bulmesnella. Bol už vdovec, mal tri deti. So Sofiou mali ešte ďalšie štyri deti. Celá rodina žila nábožným životom. 27. mája 1927 však Carlo zomrel a Sofia zostala vdovou. Bola členkou Katolíckej akcie a zúčastňovala sa aj iných katolíckych diel. Starala sa o chudobných – o ich vzdelanie, vyučovala ich katechizmus. Konala aj charitu. Počas náboženského prenasledovania prijala do svojho domu tri rehoľníčky – svoju vlastnú sestru, nevlastnú dcéru a svoju sesternicu, ktorá bola karmelitánkou. Prenasledovatelia ju za to chytili, uväznili a 23. septembra 1936 ju zastrelili spolu s jej synom Ľudovítom, ktorého pokladali za kňaza. Takisto zastrelili jej nevlastnú dcéru a sestru. Pápež Ján Pavol II. ju 11. marca 2001 vyhlásil za blahoslavenú spolu s ďalšími 232 španielskymi mučeníkmi.