Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20. apríl

5. storočie (?)

Význam mena: dar od Boha (gr.)

O sv. Teodorovi nevieme nič bližšie. Podľa tradície bol pustovníkom blízko Konštantínopolu (dnešný Instanbul, niekdajší Carihrad). Inšpiroval sa životom sv. Antona, opáta, a jeho nasledovníkov. Prímenie mal Tnehinas (Vlasatý), pretože nosil drsný hrubý odev zo zvieraťa s dlhou srsťou.