Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 12. marec

* okolo 760 Konštantínopol (Istanbul), Turecko
† 12. marec 817 (818) ostrov Samotrácia, Grécko

Význam mena: Boh sa zjavil (gr.)

Atribút: palma

Sv. Teofan Vyznávač, ruská ikona

Sv. Teofan Vyznávač, ruská ikona

Sv. Teofan sa narodil okolo roku 760 v Konštantínopole. Jeho rodičia sa volali Izák a Theodota. Otec bol šľachticom, bol gubernátorom Archipelagijských ostrovov. Zomrel však, keď mal Teofan len tri roky. Teofanovi zanechal veľmi veľké dedičstvo, ktoré bolo pod patronátom vládcu Konštantína Kopronyma. O matke nevieme, čo sa s ňou stalo. Výchovy malého Teofana sa ujal nábožný sluha, ktorý mu vštepil zásady čností a náboženstva. Keď Teofan dorástol, jeho priatelia ho nahovárali, aby sa oženil. V deň svadby sa dohodol so svojou manželkou, že urobia doživotný sľub čistoty. Ona potom vstúpila do kláštora. Teofan za peniaze z dedičstva vybudoval dve opátstva v Mýzii. V jednom z nich, neďaleko Propontu, potom žil. Zabudol na svet, žil v utiahnutosti, modlitbe a umŕtvovaní. V roku 787 pomáhal na Druhom nicejskom koncile. Všetci ho s úžasom obdivovali, keďže ho poznali ako zámožného muža. Teraz bol odetý v jednoduchom odeve, a predsa vyzeral vyrovnaný a pokojný. V kláštore spával len na rohoži, ako vankúš mu slúžil kameň, jeho stravou bol obyčajný chlieb a voda. Keď mal päťdesiat rokov, prechladol na ľadviny. No znášal to s radosťou. V roku 811 začal pracovať na pokračovaní diela Chronografia, čo bola vlastne história, ktorú písali viacerí autori staroveku. Kvôli tomu sa niekedy nazýva aj Chronograf. V roku 814 začal arménsky vládca Lev prenasledovať Cirkev. Pod vplyvom bludu ikonoklazmu (obrazoborectva) zakázal používanie obrazov svätých. Vedel, že Teofan požíva veľkú autoritu. Preto sa ho snažil získať na svoju stranu zdvorilými a ľstivými listami. Teofan však zbadal úskoky. Odmietol vládcove snahy a otvorene mu napísal, že on, ako aj celý kláštor, zostane verný Cirkvi. Lev sa ho snažil prehovoriť, no márne. Na dva roky ho zavrel do temnice, kde Teofan ešte viac trpel na obličky. Surovo ho mučili. V roku 817 (alebo 818) ho poslali do vyhnanstva do Samotrácie na ostrov v Egejskom mori, kde zomrel 12. marca. Bolo to len sedemnásť dní po jeho príchode na ostrov. Pri jeho hrobe sa stalo veľa zázrakov.