Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. máj

* okolo 1083 Gubbio, Taliansko
† 16. máj 1160 tamtiež

Patrón detí, murárov, kamenárov; pred epilepsiou a chorobami nervov

Ubald Baldassini sa narodil v šľachtickej rodine v Gubbiu v Taliansku. Ešte v detstve osirel. Vychovával ho jeho strýko, gubbijský biskup. Po svojej vysviacke bol Ubald menovaný za správcu katedrály. O niekoľko rokov neskôr odišiel, chcel sa stať eremitom. Peter Rimini ho však od tohto spôsobu života odradil. Ubald sa teda vrátil do Gubbia. V roku 1126 bol menovaný za biskupa Perugie, on to však odmietol. V roku 1128 sa stal biskupom Gubbia. Prehovoril panovníka Frederika II., aby ušetril Gubbio od plienenia, ako to spravil s mestom Spoleto počas jeho nájazdov do Itálie. Posledné dva roky svojho života bojoval s chorobou. Zomrel v Gubbiu 16. mája. Za svätého bol vyhlásený v roku 1192.