Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

11. storočie

Význam mena: obyvateľ mesta (z lat.)

Urban II. sa stal pápežom v roku 1088. Jeho učiteľom bol sv. Bruno, zakladateľ kartuziánov. Pred menovaním za biskupa v Ostii r. 1078 bol mníchom v kláštore v Cluny. V čase, keď sa stal pápežom, Rím bol pod kontrolou protipápeža Klementa III. Až do roku 1093 sa nemohol Urban vrátiť do Ríma. Pevne sa zasadil za celibát duchovenstva a proti simónii (svätokupectvu). Nedovoľoval kráľom, aby menovali biskupov a opátov, mohli ich len uviesť do úradu po tom, čo ich vymenovala cirkevná vrchnosť. Urban podporoval kresťanov v boji o oslobodenie Španielska od Maurov. Na koncile v Claremonte v r. 1095 vyhlásil Božie prímerie a zorganizoval prvú križiacku výpravu. Zomrel r. 1099, dva týždne po tom, čo križiaci dobyli Jeruzalem, avšak správy o tom sa už nedožil.