Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 19. december

* 1310 (?) hrad Grisac pri Le Pont-de-Montvert, Francúzsko
† 19. december 1370 Avignon, Francúzsko

Význam mena: obyvateľ mesta (z lat.)

Atribúty: pápežská tiara, kalich, palma

Pápež Urban V. sa vlastným menom volal Guillame (Viliam) de Grimoard. Narodil sa roku 1310 na zámku Grisac v južnom Francúzsku. Študoval v Montpellier a v Toulouse. Po štúdiách vstúpil k benediktínom v Marseille. V štúdiách pokračoval a získal doktorát z cirkevného práva. Po čase sa stal opátom opátstva St. Germain v Auxerre a neskôr opátstva sv. Viktora v Marseilles. Pôsobil aj ako pápežský legát v Taliansku, keďže v tom čase bolo pápežským sídlom mesto Avignon vo Francúzsku. V roku 1362 bol zvolený za pápeža, hoci nebol ani kardinálom a nebol ani na konkláve. Bol šiestym pápežom, ktorý sídlil v Avignone. Aj ako pápež viedol mníšsky spôsob života. Žil v chudobe, mal stanovený čas na modlitbu a štúdium. Uskutočnil viaceré reformy – znížil desiatky, reformoval stanovy univerzít a založil nové univerzity, podporoval chudobných študentov a snažil sa pozdvihnúť aj samotné mesto Rím. Dal zrenovovať Vatikán a Laterán. V roku 1367 sa vrátil do Ríma, dúfal, že tam bude môcť ostať ako pápež. No kvôli nepokojom a vzburám v samotnom Ríme a aj konfliktom medzi Anglickom a Francúzskom sa vrátil späť do Avignonu, aj keď jeho súčasníčka sv. Brigita Švédska naliehala, aby zostal v Ríme. Predpovedala mu, že zakrátko po návrate do Avignonu zomrie. Tak sa aj stalo. Do Avignonu prišiel 24. septembra 1370 a zomrel po krátkej a ťažkej chorobe 19. decembra toho istého roku. Až do smrti mu však stále ležalo na srdci mesto Rím, zaujímal sa, ako sa vyvíja situácia a z celého srdca si želal, aby tam zavládol poriadok a sloboda. Pochovali ho v Marseille. Počas nepokojov vo Francúzsku jeho hrob rozmetali. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež bl. Pius IX. v roku 1870.