Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 21. október

* Anglicko (?)
† okolo 304 (?) alebo okolo 451 (?) Kolín, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko

Hans Holbein ml.: Uršula, 1523, štátna umelecká sieň v Karlsruhe

Hans Holbein ml.: Uršula, 1523, štátna umelecká sieň v Karlsruhe

Podľa legendy, ktorá vznikla asi v 10. storočí, Uršula bola dcérou kresťanského kráľa v Británii. Mala sa vydať za pohanského princa. Ona si to však neželala, dostala dovolenie odložiť sobáš o tri roky. S desiatimi ženami, sprevádzanými tisíckami služobníc, sa rozhodla odísť na cestu krížom cez Severné more, po Rýne cez Bazilej až do Ríma. Na spiatočnej ceste pri Kolíne ich všetky zavraždili Huni (okolo r. 451), keďže Uršula odmietla vydať sa za ich náčelníka.

Podľa inej legendy Britskí kolonizátori a vojaci obsadili Amoricu potom, čo cisár Magnus Klemens Maximus dobyl Britániu a Galiu v r. 383. Vodca usadlíkov – Cynan Meiriadog zavolal kráľa Dionota z Cornwallu, aby doviedol ženy pre usadlíkov. Dionotus poslal svoju dcéru Uršulu, ktorá sa mala vydať za Cynana, s jedenásťtisíc služobnicami a 60 tisíc inými ženami. Lode stroskotali a všetky ženy boli buď zotročené alebo zavraždené.

Legendy sú síce len zbožné fikcie, ale pravda je, že v Kolíne bol asi začiatkom 4. storočia vybudovaný kostol, ktorý dal senátor Clematius prestavať ku cti skupiny panien, ktoré boli umučené pri Kolíne. Z toho vyplýva, že boli veľmi uctievané, ale presné životopisy a koľko ich presne bolo, nevieme. Z týchto chabých faktov vznikli aj legendy a vyvinul sa aj sviatok sv. Uršuly.