Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 1.máj * 650 pred Kr.   Jeremiáš je jeden z prorokov Starého zákona a zároveň hlavný predstaviteľ Knihy Jeremiáš v Starom zákone Svätého písma. Niektorí biblisti v ňom vidia predobraz Ježiša Krista. Jeremiáš sa narodil okolo r. 650 pred Kr. v kňazskej rodine v Anatote, niekoľko kilometrov severne od Jeruzalema. Bol synom Helkiáša a je možné, že bol potomkom kňaza Abiatara, ktorého kráľ Šalamún vyhnal do Anatotu. Jeho meno v hebrejčine znamená Jahve, povýš alebo Jahve povyšuje. Boh ho už v pomerne mladom veku ( r.627) povolal za proroka. Spočiatku bol veľmi váhavý a nikdy neprestal diskutovať o svojej  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. máj * 2. august 1897 † 1. máj 1930 Sv. Richard Pampuri pochádzal z obce Trivolzio neďaleko Pávie v severnom. Taliansku. Tam sa narodil 2. aug. 1897a bol pokrstný menom Erminio Filippo. Bol desiaty z jedenástich detí manželov Inocenta a Angely Pampuri. Chlapec však čoskoro osirel. Matka mu zomrela, keď mal tri roky a otec zahynul pri dopravnej nehode o sedem rokov neskôr. Už po matkinej smrti si vzal Erminia k sebe starý otec z matkinej strany Giovanni Campari. Býval v obci Torrino-Pavese. O chlapca sa staral aj strýko Carlo, ktorý býval so starým otcom a bol lekárom.  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. máj * 1265 Forli, Taliansko † 1345 tamtiež Význam mena: pútnik (lat.) Patrón rodičov detí, šestonedieľok; pri rakovine, reume, dne, zlomeninách nôh a proti moru Peregrinus Laziosi sa narodil vo Forli (Taliansko) v šľachtickej rodine asi v roku 1265. Ako mladík bol aktívnym politikom a členom zoskupenia, ktoré brojilo proti pápežovi. Počas jedného povstania Peregrinus udrel do tváre sv. Filipa Beniziho, ktorého poslal pápež, aby zmieril obe strany. Sv. Filip vtedy nastavil aj druhé líce. Peregrina sa to tak dotklo, že sa zahanbil, oľutoval svoj čin a obrátil sa na kresťanskú vieru. Odišiel do Sieny a vstúpil  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 19.marec; 1. máj – spomienka sv. Jozefa Robotníka 1. storočie Význam mena Jozef: Boh pridal, rozhojnil (hebr.) Patrón otcov, tesárov, robotníkov, ekonómov, prokurátorov, zomierajúcich Sv. Jozef bol pestúnom Pána Ježiša a pred zákonom bol jeho otcom a manželom Panny Márie. Vieme o ňom veľmi málo, len to, čo je o ňom napísané v Sv. Písme. Pochádzal z kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávida. Narodil sa v Betleheme, no potom neskôr sa presťahoval do Nazareta, pravdepodobne kvôli práci. Bol chudobným tesárom. V Nazarete sa zasnúbil s Máriou, tradícia hovorí, že vtedy už bol v pokročilom veku. Keď Mária počala,  [ Read More ]