Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 11. jún * 10. apríl 1844, Ragusa, Taliansko † 11. jún 1910, Ragusa, Taliansko Narodila sa 10. 4. 1844 v Raguse na Sicílii ako piata dcéra kresťanského šľachtica Jána Battista Schinina a Rosalie Arezzo Grimaldi. Maria mala ďalších 7 súrodencov. Bola pokrstená v tom istom mesiaci. Rodina mala doma ako učiteľa svojich detí kňaza. Od útleho veku Maria nepreukazovala žiadnu náklonnosť k viere či k náboženstvu, ani v sebe ani vo svete. V mladosti sa Maria vzhľadom k požiadavkám doby venovala móde, hre na klavír a v domácom prostredí sa zúčastňovala rada aj tanečných zábav. So svojimi súrodencami  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 11. jún * 3. marec 1809 in Janov, Taliansko † 11. jún 1882 Rím Paula sa narodila 3. marca 1809 v Janove ako tretie dieťa v rodine Jána Krstiteľa (Giovanni Battista) a Angely Frassinettiovcov. Pochádzala z piatich detí. Pokrstená bola v deň svojho narodenia. Keď mala deväť rokov, zomrela jej matka. Keďže mala len bratov, na ňu pripadla starosť o domácnosť. Hlboko sa jej dotkol deň jej prvého sv. prijímania a takisto kňazská vysviacka jej brata Jozefa. S ním sa veľa rozprávala o duchovných veciach. Oslovila ju najmä veta: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 11. jún * 1235 Uhorsko † 11. jún 1298 Gniezno, Poľsko Význam mena: fialka (gr.) Jolana (Jolanta, Jolanda, Jolenta) bola dcérou uhorského kráľa Bela IV. a neterou sv. Alžbety Uhorskej. Narodila sa v roku 1235. Vychovávaná bola v duchu kresťanstva. Zaslúžila sa o to hlavne jej staršia sestra sv. Kinga (Kunigunda). Aj jej ďalšiu sestru Margarétu Uhorskú si uctievame ako svätú. Belo IV. bol františkánskym terciárom. Celá rodina mala vo veľkej úcte sv. Hedvigu, sv. Štefana a sv. Ladislava. Jej sestra Kunigunda sa vydala za poľského kráľa Boleslava V. Jolana sa vydala zase za poľského vojvodcu Boleslava Pobožného z  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. jún * okolo 1430 San Facundo, dnes Sahagún pri Leóne, Španielsko † 11. jún 1479 Salamanca, Španielsko Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.) Sv. Ján González sa narodil v Sahagúne (San Facundo) v španielskom kraji León okolo roku 1430. Jeho otec sa volal tiež Ján González a matka Senzia Martinezová. Obaja patrili k slávnemu rodu Castrillovcov. Spolu mali sedem detí. Ján bol najstarší. Rodičia ho dali na výchovu k benediktínom, kde sa vzdelával vo vedách a napredoval v nábožnosti. Rád sa modlil, postil sa, napriek svojej živej povahe mal rád samotu. Keď otec videl jeho sklony, dal ho na výchovu  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. jún * Cyprus † 61 (?) Salamis, dnes ruiny pri Famaguste, Cyprus Význam mena: syn útechy (hebr.) Atribúty: skala, Matúšovo evanjelium Patrón debnárov, tkáčov; pri sporoch, smútku; pred dažďom, krupobitím Život sv. Barnabáša poznáme len veľmi málo z toho, čo sa píše o ňom v Novom Zákone, najmä v Skutkoch apoštolov. Bol Hebrejom z Léviho pokolenia a rodom z Cypru. Najprv sa volal Jozef Josiali. Meno Barnabáš dostal od apoštolov alebo od prvých kresťanov vďaka tomu, že vedel pekne hovoriť a mal osobitný dar iných presviedčať a potešovať. Slovo „Barnabáš“ znamená „syn útechy (potešenia)“. Cirkevní otcovia a aj  [ Read More ]