Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 12. august (deň prenesenia pozostatkov) * 28. január 1572 Dijon, Francúzsko † 13. december 1641 Moulins, Francúzsko Význam mena Jana: Boh je milostivý, dar od Boha (hebr.) Atribúty: srdce, kniha Patrónka šťastného pôrodu Jana Františka sa narodila v Dijone vo Francúzsku 23. januára 1572. Jej otec sa volal Benignus, bol šľachticom z Frémyotu, neskôr sa stal predsedom burgundského snemu. Janina matka sa volala Brigita di Berbisey. Keď mala malá Jana osemnásť mesiacov, matka jej zomrela. Otec sa o ňu vzorne staral, ako aj o svoje ďalšie dve deti. Dbal na ich vzdelanie a vieru. Sám bol veľmi horlivý  [ Read More ]