Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 13. apríl * okolo 591 Todi, Umbria, Taliansko † 16. september 655 Chersones, dnes ruiny pri Sevastopole, Krym Pontifikát: 649 – 653 Sv. Martin sa narodil v Todi (severne od Ríma) vo váženej kresťanskej rodine. Stal sa diakonom. Pápež Teodor I. ho poslal do Carihradu, aby potlačil blud monoteletizmus (blud, ktorý hlásal, že Ježiš Kristus mal iba jednu vôľu a jedinú činnosť, a to božskú, nie ľudskú). Ich učenie bolo odsúdené na III. carihradskom koncile v rokoch 680-681. Pravé učenie Cirkvi totiž znie, že Kristus mal aj božskú aj ľudskú vôľu, ktorá bola podriadená božskej. Aj keď Martin bol  [ Read More ]