Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 16. január * 21. apríl 1651 Benaulim, Goa, India † 16 január 1711 Kandy, Srí Lanka José (Jozef) Vaz sa narodil v Indii, v dedinke Benaulim, v oblasti mesta Goa dňa 21. apríla 1651, v rodine brahmínov Konkany, ktorá v 16. storočí prešla na kresťanskú vieru. Po zavŕšení prípravných štúdií v meste Goa (v tomto meste pôsobil niekoľko desaťročí predtým aj sv. František Xaverský) pokračoval v humanistickej formácii na jezuitskej univerzite. Filozofické a teologické štúdiá absolvoval v dominikánskom kolégiu sv. Tomáša Akvinského. Za kňaza bol vysvätený v roku 1676. Na mariánskom pútnickom mieste blízko Sancoale spísal v roku 1677 otec  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. január * Rím † 309/310 tamtiež Pontifikát: 306/307 – 309/310 Sv. Marcel bol zvolený za pápeža v roku 306 alebo 307, počas posledných rokov náboženského prenasledovania za vlády Diokleciána. Niekedy sa zamieňa so sv. Marcelínom, ktorý bol pápežom pred ním, no zomrel ako mučeník roku 304. V období medzi rokom 304 a 306 nebolo v Cirkvi pápeža. Sv. Marcel sa po svojom zvolení pustil horlivo do práce. Postaral sa o cirkevnú reorganizáciu, keďže „vďaka“ Diokleciánovmu prenasledovaniu vládol chaos a neporiadok. Pápež Marcel bol milosrdný voči tým, ktorí oľutovali, že zapreli svoju vieru. K tým však, ktorí odmietli pokánie  [ Read More ]