Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 18. marec * 963 Anglicko † 978 pri Corfe Castle, Anglicko Význam mena: strážca majetku, ochranca usadlosti, pastier (st.nem.) Atribúty: pohár, dýka Patrón proti chorobám žliaz Eduard bol synom anglického kráľa Edgara Mierumilovného. Vychovával ho Dunstan, arcibiskup z Canterbury. Už od 13 rokov ho pripravovali na povolanie panovníka, proti tomuto však snovala úklady a intrigovala jeho nevlastná matka Elfrida, ktorá chcela na tróne vidieť svojho vlastného syna Ethelreda. Pri jednej poľovačke nechala Eduarda zákerne bodnúť, práve keď sa smädný chcel napiť z pohára. Tradícia hovorí, že na Eduardovom hrobe sa už čoskoro začali diať zázraky. Dva roky po  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 18. marec * okolo 315 Jeruzalem (?) † 18. marec 386 (?) tamtiež Význam mena: ten, ktorý má moc; pán (z gr.) Atribút: biskupský pastorál (berla) Dátum Cyrilovho narodenia sa odhaduje na rok 315. Vyrastal v Jeruzaleme. Narodil sa pár rokov pred vypuknutím bludu arianizmu (blud spočíval okrem iného v tvrdení, že Ježiš nebol Boží syn a že nie je jedno s Otcom). Jeho rodičia boli pravdepodobne kresťania a Cyril sa o nich v starobe príkladne postaral. Často aj slovom nabádal katechumenov, aby si ctili svojich rodičov „pretože akokoľvek sa im odplatíme, nikdy pre nich nebudeme tým, čím boli oni  [ Read More ]