Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sviatok: 31. mája, na Slovensku 2. júla Liturgické slávenie: sviatok Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety, je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa so súhlasom Svätej stolice slávi 2. júla, ako sa slávil v západnom kresťanstve pred liturgickými úpravami 2. vatikánskeho koncilu. Na tento sviatok sa viaže aj tradičná veľká púť do baziliky Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore pri Levoči. Sviatok Návštevy Panny Márie vznikol na kresťanskom Východe. Na Západ ho uviedla františkánska rehoľa v r. 1263. Postupne ho prevzali iné rehole, ako karmelitáni, mercedári, servíti atď. V r. 1389 ho pápež Urban  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 2. júl * 1. december 1530 Carpi (Bologna), Taliansko † 2. júl 1616 Lecce, Taliansko Narodil sa v šľachtickej rodine na Capri v Taliansku 1. decembra 1530. Vieru v Boha mu od malička vštepovala mama. V období dospievania začal študovať medicínu na univerzite v Bologni; po troch rokoch začal študovať právo a doktorát získal v roku 1563. Mal za sebou skvelý začiatok kariéry a ďalšie úspechy v povolaní mal isté. No hneď v roku 1564 sa rozhodol vo veku 34 rokov vstúpiť do jezuitského rádu. Študovaný lekár, právnik, starosta a zástupca guvernéra v severnom Taliansku bol vedený k tomuto  [ Read More ]