Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 2. marec * 20. január 1211 Praha † 6. marec 1282 tamtiež Význam mena: čistá, bezúhonná (gr.) Anežka bola dcérou českého panovníka Přemysla Otakara I. Narodila sa v Prahe roku 1211. Keď mala tri roky, zverili ju na výchovu sicílskej vojvodkyni, sv. Hedvige, ktorá bola v tom čase v kláštore v Trzebnici. Dala jej výborné základy viery. O tri roky neskôr sa Anežka vrátila do Prahy a zverili ju premonštrátkam v Dokšanoch, kde dostala primerané vzdelanie. Podľa vtedajšieho zvyku ju už v mladosti prisľúbili za nevestu Henrichovi VII., synovi Fridricha Barbarossu. Boli v tom rôzne politické a dynastické špekulácie.  [ Read More ]