Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 23. júl * okolo 1303 Finsta pri Uppsale, Švédsko † 23 . júl 1373 Rím Význam mena: mocná, silná, vznešená (ír.) Atribúty: kniha, pero, srdce s krížom Patrónka Európy, Švédska; pútnikov; v hodine smrti Sv. Brigita sa narodila okolo roku 1303 na hrade Finsta pri Uppsale v južnom Švédsku v nábožnej a vzdelanej rodine. Od svojich desiatich rokov veľmi silne prežívala utrpenie Pána Ježiša, najskôr len v mysli, neskôr mala aj mystické vízie. Ako šestnásťročná sa vydala za bohabojného, tichého člena kráľovskej rady Ulfa Gudmarssona. Prvé dva roky svojho manželstva prežili v úplnej čistote a zdržanlivosti. Potom sa  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 23. júl; na Slovensku 11. máj * 21. apríl 1904 Hrabské, okres Bardejov † 23. júl 1976 Prešov Mons. Vasiľ Hopko, gréckokatolícky pomocný biskup v Prešove a titulárny biskup midilenský sa narodil 21. apríla 1904 v obci Hrabské, okres Bardejov. Teologické štúdiá absolvoval na Gréckokatolíckej teologickej akadémii v Prešove. Kňazskú vysviacku prijal 3. februára 1929 v Prešove. Následne bol ustanovený za administrátora farnosti Pakostov. Keď bola erigovaná farnosť v Prahe, biskup P. P. Gojdič, OSBM, menoval Vasiľa Hopka za jej prvého farára. Od 15. septembra 1936 do 31. augusta 1941 bol spirituálom kňazského seminára v Prešove. V apríli  [ Read More ]