Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená Sviatok: 24. máj * 23. december 1892 Morra de Sanctis, Avellino, Talianske kráľovstvo † 23. máj 1973 Neapol, Taliansko Možno sa jedná len o šťastnú súhru náhod, ale oveľa pravdepodobnejšie o zásah Prozreteľnosti, ktorej sv. Pio z Pietrelciny za svojho života učil svojich duchovných synov a dcéry. Faktom ostáva, že jedna z kapucínskych žiačok, matka Mária Ukrižovaná od božskej lásky, bola vyhlásená za blahoslavenú práve sto rokov po stretnutí sa so svätým mystikom. Stalo sa tak na jar v roku 1918, v okrese apúlijského mesta Foggia, kde neskoršia rehoľníčka – občianskym menom Mária Gargani, pôsobila ako učiteľka na základnej škole. Pochovaná je v Neapole, kde v sobotu v diecéznej  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 24. máj 1. storočie Jana, učeníčka Pána Ježiša, bola manželkou Herodesovho úradníka Chúzu. Spomína sa v Lukášovom evanjeliu 8,1-3. Pán Ježiš ju uzdravil od vplyvu zlých duchov a z chorôb. Ona ho potom nasledovala, počúvala jeho kázanie a zo svojho majetku ho podporovala. Bola zrejme aj pri Ježišovej smrti a pochovaní, hoci menovite sa nespomína (Lk 23,55). Spolu s ďalšími ženami – Máriou Magdalénou  a Máriou Jakubovou – bola v nedeľu vzkriesenia skoro ráno pri prázdnom hrobe (Lk 24,10), kde sa im prihovorili dvaja mládenci v žiarivom odeve a povedali, že Ježiš vstal z mŕtvych. Iné zmienky o jej  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 24. máj † asi 250 alebo 304 Nantes, Francúzsko Význam mena: Donacián – dar (lat.), Rogacián – ten, ktorý sa pýta (lat.) Donacián a Rogacián boli bratia. Bývali v meste Nantes na území dnešného Francúzska. Pokrstený bol len Donacián, ktorý vieru šíril aj ďalej. Počas prenasledovania kresťanov (za cisára Diokleciána alebo Décia) Donaciána zatkli a uväznili. Rogaciána sa snažili presvedčiť, aby obetoval pohanským bohom. Ten však odmietol a chcel sa dať pokrstiť. Aj jeho teda zatkli a oboch neskôr umučili. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Sviatok: 24. máj Liturgické slávenie: ľubovoľná spomienka „Auxilium Christianorum“ – Pomocnica kresťanov – je krásny titul, ktorý bol daný Panne Márii. Je známy najmä zo zvolaní v Loretánskych litániách. O nepoškvrnenom počatí, o bolestiach a nanebovzatí Panny Márie bolo napísaných mnoho kníh a traktátov, ktoré sa zaoberali najmä vyhlásením dogiem viery (toho, čo treba veriť). Tak vznikla teologická veda mariológia. Pomenovanie Panny Márie ako „Pomocnice kresťanov“ vzniklo zrejme počas pontifikátu pápeža sv. Pia V. (1566-1572). Na pamiatku slávneho a definitívneho víťazstva kresťanov nad Turkami v bitke pri Lepante pápež ustanovil sviatok Ružencovej Panny Márie. Vzývanie Panny Márie ako „Pomocnice kresťanov“  [ Read More ]