Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 27. máj * okolo 546 Taliansko † 26. máj 604 (?) Canterbury, Anglicko Význam mena: vznešený (lat.) Emblém: biskupský pastorál (berla) O mladosti a živote sv. Augustína z Canterbury spred roku 596 nevieme nič. V roku 596 bol opátom benediktínskeho kláštora sv. Ondreja v Ríme. Vtedy ho pápež Gregor Veľký poveril misijnou prácou a poslal ho hlásať evanjelium do Anglicka. Augustín spolu so skupinou štyridsiatich mníchov sa teda vydali na cestu. Na jar toho roku došli do Aix-en-Provence v Galii (terajšie Francúzsko). Pod vplyvom zlých správ, ktoré dostali o mieste a obyvateľoch Británie, stratili odvahu a vrátili sa  [ Read More ]