Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 28. jún * okolo 135 Smyrna, dnes Izmir, Turecko † okolo 202 Význam mena: mierny, pokojný (gr.) Ako žiarivá hviezda sa v 2. storočí na obzore Cirkvi objavil muž, ktorý bol veľkým obrancom pravej viery, „otcom katolíckej dogmatiky“. Bol to sv. Irenej, biskup a mučeník. Svoju mladosť prežil v meste Smyrne v Malej Ázii. Bol žiakom sv. Polykarpa. Dostal dobré klasické vzdelanie. Sv. Augustín ho nazýva „slávnym učiteľom a antickým mužom Božím“. Irenej vyzbrojený vedou posvätnou i svetskou, s mečom viery, ktorý mu odovzdal sám jeho veľký učiteľ Polykarp, s lukom Svätého písma, so všetkými šípmi filozofov všetkých  [ Read More ]