Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 29. marec * okolo 1100 (?) Salignac pri Bordeaux alebo Limoges, Francúzsko † okolo r. 1195 hora Karmel, Izrael Sv. Bertold sa považuje za zakladateľa karmelitánskeho rádu. Narodil sa v južnom Francúzsku okolo r. 1100. Na univerzite v Paríži patril medzi najlepších študentov. Bol vysvätený za kňaza. Pridal sa k svojmu bratovi Aymericovi, patriarchovi v Antiochii v Turecku, na križiacku výpravu. Tam mal údajne zjavenie Krista. Na toto zjavenie zareagoval tak, že sa začal horlivo usilovať o duchovný život medzi kresťanskými vojakmi. Okolo r. 1155 sa usadil na hore Karmel v Izraeli, tam, kde podľa tradície žil prorok Eliáš  [ Read More ]