Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 3. júl * Galilea (?), Izrael † 72 Kalamina, Mailapur, dnes mestská časť Mayilapuram v meste Madras/Chennai, India (?) Význam mena: dvojča (hebr.) Emblém: kopija, meč Patrón architektov, geodetov, murárov, tesárov, stavebných robotníkov, kamenárov; pri pochybnostiach; proti bolestiam chrbta, pri očných chorobách; pri svadbe Podľa tradície bol sv. apoštol Tomáš pôvodom z Galiley. Jeho meno v aramejčine znamená Dvojča, takisto ako v gréčtine Didymus. Zrejme bol tiež rybárom. Bol pravoverným Židom a skromným človekom. V evanjeliách o ňom najviac písal Ján, celkovo štyrikrát. Po prvý raz je to v situácii, keď doniesli Ježišovi správu o Lazárovej chorobe. Apoštoli Ježiša odhovárali  [ Read More ]